FIM Europe - PZM

Polski Zwiazek Motorowy

All FIM Europe federations

Mr Arkadiusz Sasara

Mr Michał Sikora

Ms Grażyna Makowska

ul. Kazimierzowska 66 02-518 Warszawa

+48 22 5420100 office@pzm.pl
http://www.pzm.pl