FIM Europe - PZM

Polski Zwiazek Motorowy

Toutes les fédérations de FIM Europe

Mr Arkadiusz Sasara

Mr Michał Sikora

Ms Grażyna Makowska

ul. Kazimierzowska 66 02-518 Warszawa

+48 22 849 9361 office@pzm.pl
http://www.pzm.pl